Baby en kind

Bioresonantietherapie

bioresonantietherapie
bioresonantietherapie
Soms kan je kindje last hebben van onverklaarbare huilbuien. De artsen kunnen niks ontdekken, en ook jij staat voor een raadsel. Soms kan een verborgen allergie de oorzaak zijn. De alternatieve bioresonantietherapie kan soms de klachten alsnog opheffen.

Wat is bioresonantietherapie?

Bioresonantietherapie is een alternatieve geneeswijze. Alternatief betekent dat de therapie geen medische of wetenschappelijke grond heeft. Bioresonantie gaat ervan uit dat ons lichaam in staat is zichzelf te genezen. Het woord bioresonantie bestaat uit twee gedeelten: bio en resonantie. Het woord bio is afkomstig van biologische systemen. Dit doelt op levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie betekent dezelfde trilling. De bioresonantietherapie gaat uit van het idee dat ons lichaam uit verschillende elektrische stroompjes bestaat, die elk een eigen trilling (energieveld) veroorzaken. Alle processen in ons lichaam worden aangestuurd door deze trillingen. Elk gedeelte in ons lichaam kent zijn eigen trillingen. Deze trillingen zijn bekend en ook beschreven.

Wanneer bioresonantietherapie?

Wanneer ons lichaam op bepaalde plekken niet goed functioneert door bijvoorbeeld een ziekte, virus of allergie, zullen de trillingen die het uitzendt afwijkend zijn. Dit kan vastgesteld worden met speciale apparatuur, die de bioresonantietherapeut gebruikt om de trillingen op te vangen. Het apparaat onderscheidt als het ware de verkeerde (disharmonische) trillingen van de goede (harmonische). Op die manier weet de bioresonantietherapeut waar de functies in je lichaam verstoord zijn.

De therapie

Wanneer het apparaat je ongezonde trillingen opvangt, zendt het deze weer terug naar je lichaam. Op die manier worden de foutieve of zieke trillingen verzwakt of zelfs helemaal opgeheven. Daardoor kunnen de processen in je lichaam zich weer rustig herstellen.

Bioresonantie en baby’s

Bij baby’s is bioresonantietherapie vooral succesvol gebleken tegen allergieën. Doordat de behandeling pijnloos is en rustig verloopt, is de therapie erg geschikt voor kleine kinderen met allerhande gezondheidsproblemen. Omdat het bioresonantie-apparaat alle blokkades in je lichaam tegelijk opspoort, is de therapie ook erg geschikt voor medisch onverklaarbare klachten.
Bioresonantietherapie is een zeer persoonlijke therapie waar iedereen op zijn eigen manier op reageert.

Tegen welke klachten helpt bioresonantie?

Bioresonantietherapie helpt bij verschillende klachten. De meest voorkomende zijn allergieën, huidklachten, schimmels, virussen, bacteriën, aanhoudende verkoudheid, keel-, neus- en oorklachten, darmklachten en parasieten. Bioresonantietherapie is niet geschikt als behandeling bij ernstige afwijkingen of ongeneeslijke ziekten. Het verlicht hoogstens de pijn die de ziekten veroorzaken.