Mama en gezin

Kolven op het werk

Kolven op het werk
Kolven op het werk
Als je bent begonnen met het geven van borstvoeding en alles loopt voorspoedig, dan is het heel logisch dat je dat voort wilt zetten, ook na je verlof, als je weer aan het werk moet.

Het is goed om te weten wat je rechten zijn wanneer je weer gaat beginnen. Als werkneemster heb je verder geen plichten. Maar het is wel verstandig om het te overleggen vóór of tijdens je zwangerschapsverlof. Op die manier wordt je werkgever niet overvallen door je vraag. Het kan namelijk zijn dat je werkgever het een en ander moet regelen (bijvoorbeeld voor wat betreft de kolfruimte).

Recht om te kolven

Je hebt recht om een kwart van je normale werktijd te besteden aan het kolven. Je mag in deze tijd ook live je kindje gaan voeden. Je pauzes tellen hier niet in mee. Je hebt recht om te kolven of te voeden gedurende de eerste negen maanden van het leven van je kindje. Je hebt recht op je volledige salaris en mag dus niet gekort worden. Je hoeft ook geen vakantieuren in te leveren. Je hoeft de eerste zes maanden van het leven van je kindje niet over te werken. Het mag natuurlijk wel, maar je mag hier niet toe verplicht worden. Je hoeft de eerste zes maanden van het leven van je kindje geen nachtdiensten te draaien. Het mag natuurlijk wel, maar je mag hier niet toe verplicht worden.

Waar ga je kolven?

Als je niet live je kindje gaat voeden (omdat je dat onhandig vindt, of omdat je simpelweg te ver van het opvangadres werkt) mag je op je werk kolven. Kolven is natuurlijk iets wat je graag in alle rust en kalmte doet. De wet heeft daarom ook aan de ruimte waarin je kolft een aantal eisen gesteld. Je werkgever is verplicht om zich daaraan te houden en een dergelijke ruimte aan je beschikbaar te stellen.

De kolfruimte moet schoon en rustig zijn en je moet deze op slot kunnen doen. Het moet er niet te warm of te koud zijn: gewoon een behaaglijk klimaat. Verder moet er een stoel of een bank zijn waar je lekker op kan zitten. En als je dan eenmaal gekolfd hebt is het natuurlijk heel belangrijk dat je de melk ook op een koele plek kan zetten. Er moet dus ook een koelkast zijn om de melk in te bewaren.

Veel vrouwen die willen gaan kolven ervaren moeite met het regelen van die ruimte. Toch is het belangrijk dat je voor je kolfrecht opkomt. Op het toilet kolven is simpelweg niet hygiënisch en rustig genoeg.

Wanneer je gewend bent om elektrisch te kolven moet je weten dat een stopcontact niet verplicht is in een kolfruimte, maar wel wenselijk. Misschien kan je je werkgever overtuigen door te vertellen dat je elektrisch sneller kolft dan handmatig. Misschien overtuigt dit je werkgever en helpt het je toch een stopcontact voorhanden te hebben.

Tips voor kolven op het werk

Begin ruimschoots voordat je weer aan het werk moet om melk te kolven en om je kindje met een flesje te voeden. Ongeveer drie weken van tevoren is een goede termijn. Zowel je kindje als jijzelf kunnen dan wennen aan de nieuwe situatie. Het is ook zinvol om op deze manier een voorraadje melk in de vriezer te krijgen. Dit kan altijd goed van pas komen als het later niet precies loopt zoals gepland.

Zorg ervoor dat je je lekker voelt bij het kolven. Weet waar je het voor doet en houd dat goed in je gedachten. Dit zorgt ervoor dat je het kolven ook echt als een onderdeel van je gewone werkdag gaat ervaren. Doe dit dan ook direct vanaf dag 1, zodat je er meteen gewend aan bent. Maak je hoofd even goed leeg voordat je begint en denk aan je kindje.

Als het kolven niet gaat zoals je verwacht had, probeer dan in ieder geval de rust te bewaren en eventueel via je huisarts aan oxytocine neusspray te komen. Dit hormoon zorgt ervoor dat je een betere toeschietreflex hebt, waardoor het kolven over het algemeen makkelijker gaat. Bedenk je verder dat het leren kolven iets nieuws voor je is en dat alles wat nieuw is geleerd moet worden.

Je bent misschien geneigd om twee keer wat langer te gaan kolven, maar voor je productie is het beter om een paar keer wat korter te kolven.

Naar huis of naar de opvang om te voeden

In eigenlijk alle gevallen heeft het voordelen om naar huis te gaan of naar de opvang om te voeden. Je productie blijft immers het beste op gang als je je kindje live in je armen hebt en voedt. Maar veel moeders ervaren dit als lastig. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het afscheid nemen van hun kleintje. Daarnaast kan het moeilijk zijn om je kindje in een voedingsschema te krijgen dat past bij het schema van je werkgever.

Het is dan ook echt afhankelijk van je eigen situatie wat de beste keuze is. Voor je productie is het zinvol om naar huis of de opvang te gaan, maar aan de andere kant kunnen er dus ook bezwaren tegen zijn.

Na negen maanden

Volgens de wet heb je recht om de eerste negen maanden (dus tot de dag dat je kindje negen maanden is) te kunnen kolven en te voeden gedurende een kwart van je arbeidstijd. Na die negen maanden is er natuurlijk geen reden om te stoppen met het geven van borstvoeding. Als je de borstvoeding nog door wilt zetten na deze negen maanden, zul je hierover in overleg moeten met je werkgever. Wellicht is er samen wel wat te regelen. Het zou jammer zijn om je plannen voor borstvoeding overboord te gooien terwijl er in overleg heel wat mogelijk is. Je kan bijvoorbeeld voorstellen om vakantieuren op te nemen of om in je pauzes te kolven.