Nieuws

Steeds meer kinderen belang bij ondersteuning dyslexie

Belang ondersteuning dyslexie
Belang ondersteuning dyslexie
In de onderwijsrapporten van de afgelopen jaren (o.a. de Onderwijsinspectie, PISA en CBS) lezen we hoe het lees- en taalniveau er fors op achteruit is gegaan. De combinatie van de groei in het aantal kinderen met een achterstand in taal, spelling en lezen (Deelrapport – De staat van het primair onderwijs 2018) en de langdurige, intensieve dyslexie-behandeltrajecten die voor slechts 3,5% kinderen per jaar worden vergoed, maakt dat er op dit moment veel kinderen buiten de boot vallen.

TaalExtra

Om die reden hebben orthopedagogen en gameontwikkelaars een gezamenlijke missie gesteld om deze gespecialiseerde kennis uit de dyslexiepraktijken op een leuke en betaalbare manier toegankelijk te maken voor alle kinderen met deze problemen. Deze digitale methode, genaamd TaalExtra, is gelanceerd op maandag 4 juni op het Squla-platform.

Statistieken

Volgens het CBS geven ouders aan dat 11 procent van de 11-jarigen dyslexie heeft. Ook laat het 3-jaarlijkse rapport van PISA zien dat het aantal laaggeletterden bij de 15-jarigen sinds 2003 is opgelopen van 11,5 tot 17,9 procent. Echter voor slechts een klein deel van deze groep is er overheidsgeld beschikbaar voor een persoonlijk 1-op-1-traject, bestaande uit 45 sessies met een orthopedagoog.

Extra ondersteuning

Het onderwijsplatform en de orthopedagogen hebben de handen ineengeslagen bij het ontwikkelen van de online game TaalExtra, die gebaseerd is op de door ZIEN in de Klas ontwikkelde dyslexiebehandelmethode. Deze is bedoeld voor kinderen die geen ernstige enkelvoudige dyslexie hebben, maar wel baat hebben bij extra ondersteuning in spelling en taal. De combinatie van spelletjes op de computer, opdrachten in een offline werkboek, extra uitleg van de spellingregels en een gepersonaliseerd leerplan moeten ervoor zorgen dat leerlingen weer meer plezier krijgen in spelling en taal. Met als gevolg betere schoolresultaten.