Zwanger worden

Adoptie

Adoptie
Adoptie
Kinderen krijgen is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet wanneer je na verschillende onderzoeken samen sterk verminderd vruchtbaar blijkt. Een eigen kindje lijkt dan onmogelijk. Sommige echtparen kiezen daarom voor adoptie.

Wat is adoptie?

Adoptie betekent het aannemen van een niet-biologisch kind als je eigen kind waardoor de familieband met de biologische ouders wordt verbroken. Een geadopteerd kind is dus, na het door de rechter uitspreken van de adoptie, officieel het kind van zijn adoptieouders. Je kunt in Nederland een kindje pas adopteren als duidelijk is dat het niet door naaste familieleden kan worden opgevangen. Adoptie uit het buitenland is pas mogelijk als er ook in het land van herkomst geen geschikt pleeg- of adoptiegezin is.

Gesloten of open adoptie

Er zijn twee vormen van adoptie; een gesloten en een open adoptie. Bij een gesloten adoptie worden alle banden met de biologische familie van het kindje doorgesneden. Dat betekent dat de adoptieouders van het kindje alle verantwoordelijkheid over hem of haar krijgen. Bij een open adoptie blijven de biologische ouders een rol spelen. Zij mogen het kindje soms opzoeken en kunnen zich bemoeien met de keuzes die voor het kind gemaakt moeten worden. Open adoptie is in Nederland, net als in veel andere landen, wettelijk niet mogelijk.

Adoptieprocedure

Een kindje adopteren kan niet zomaar. Net als bij een zwangerschap, heb je tijd nodig om je goed voor te bereiden. Daarom kennen we in Nederland een uitgebreide, verplichte adoptieprocedure. Deze procedure kan jaren in beslag nemen. Om zeker te weten dat de adoptie zorgvuldig verloopt, is deze procedure bij wet vastgelegd. De adoptieprocedure bestaat uit negen stappen. Tijdens de procedure worden de adoptieouders en hun eventuele gezin aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Ook zijn de adoptieouders verplicht verschillende voorlichtingsbijeenkomsten te volgen. Zo weten ze precies wat de voor- en nadelen zijn van de adoptie, en hoe ze zich moeten voorbereiden op de komst van hun kindje. Pas wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal er een zogenaamde beginseltoestemming worden afgegeven door de minister van Justitie. Daarnaast moeten er heel veel officiële papieren worden ingevuld, zowel in het land van herkomst, als in het land waar de adoptieouders wonen. Ook dit neemt veel tijd in beslag. Buitenlandse overheden werken vaak niet zo efficiënt als in Nederland, dus er gaat vaak veel tijd overheen voordat de papieren duidelijk en zorgvuldig zijn ingevuld.

Adoptie als echtpaar of alleen

Meestal zijn het echtparen die besluiten een kindje te adopteren. Zij zullen dan samen het wettelijk gezag krijgen over het kindje. Sinds 1998 is het ook mogelijk om als alleenstaande een kindje te adopteren. Inmiddels zijn zo’n vierhonderd alleenstaanden de procedure gestart. Ook alleenstaanden moeten een verplichte wettelijke procedure doorlopen. Deze is voor het grootste gedeelte gelijk aan de procedure die echtparen moeten doorlopen.

Adoptie als homopaar

Ook twee mannen of 2 vrouwen kunnen een kindje adopteren. Wanneer het gaat om het adopteren van een buitenlands kindje, moet het betreffende land hier wel akkoord mee gaan. Betreft het een adoptie van een Nederlands kindje, dan valt het homopaar onder de voorwaarden van: adoptie door paren van verschillend of gelijk geslacht.

Wat kost adoptie?

De kosten van een adoptie zijn sterk afhankelijk van het land waar het adoptiekindje vandaan komt. Allereerst zijn er kosten verbonden aan het starten van de procedure; de eerste verplichte voorlichtingsbijeenkomst kost al € 900. Ook medische onderzoeken zijn een behoorlijke financiële belasting. Deze kosten kunnen in totaal maximaal oplopen tot ongeveer € 23.000.
Naast deze kosten zijn er ook de zogenaamde bemiddelingskosten. Dit zijn de kosten die een organisatie rekent om de adoptie volledig te regelen. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van het land van waaruit je wilt adopteren. Maar gemiddeld kun je uitgaan van zo’n € 15.000.

Na de procedure

Zodra de procedure afgerond is, kun je natuurlijk niet simpelweg een retourtje boeken om je kindje op te halen. Over het algemeen moet je daar een paar weken voor uittrekken. In deze periode verblijf je in het land van herkomst van je kindje. Zo kun je de cultuur leren kennen en de procedure in het land nogmaals doorlopen. De kosten die je voor een adoptie maakt, zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar als buitengewone lasten.

Meer informatie

Meer informatie over adoptie vind je op de website van de Rijksoverheid. Hier kun je ook de brochure “Een kind adopteren” aanvragen.