Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op zwangschapspagina.nl en alle daarop te vinden inhoud en werken. Zwangerschapspagina.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

De informatie op zwangerschapspagina.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zwangerschapspagina.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op zwangerschapspagina.nl aangeboden werken en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zwangerschapspagina.nl.

Zwangerschapspagina.nl is uitdrukkelijk geen medisch specialistische website. Raadpleeg voor vragen met betrekking tot gezondheid of andere zaken van persoonlijke aard altijd een specialist.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op zwangerschapspagina.nl. Zwangerschapspagina.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Zwangerschapspagina.nl zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website liggen bij Zwangerschapspagina.nl en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zwangerschapspagina.nl, althans de auteursrechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke werken of inhoud anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van zwangerschapspagina.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Beleid onrechtmatige inhoud

Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud, hebben wij van u de volgende informatie nodig:

  • Uw (contact)gegevens
  • De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is met een omschrijving van de inhoud daarbij.
  • Omschrijving waarom volgens u de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is.
  • Motivering waarom hiervoor zwangerschapspagina.nl aanschrijft, indien zij niet de inhoudsaanbieder is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de inhoud op de website geplaatst is door een forumlid.

 

Na deze melding zal zwangerschapspagina.nl onderzoek doen naar de inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal zwangerschapspagina.nl alles in het werk stellen de inhoud binnen 48 uur van haar servers te verwijderen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.