Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
 1. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw
  Hallo!

  Per 1 januari 2017 ben ik begonnen als zelfstandige. Nu bleek begin maart dat ik zwanger was (joehoe!). Nu is mijn vraag: heb ik recht op een zez uitkering? En zo ja, wat is dan de hoogte van de uitkering?

  Groetjes en alvast bedankt!
   
 2. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Hallo Broertjevp,

  Gefeliciteerd! Als je een ZEZ-uitkering wilt aanvragen, maakt het niet uit hoelang je als zelfstandige gewerkt hebt. Voorwaarde is wel dat je al als zelfstandige werkte voordat je zwanger werd.

  Als je pas kort als zelfstandige werkt kunnen we de ZEZ-uitkering niet berekenen over de gebruikelijke periode van één jaar. We gaan uit van een kortere periode waarbij je winst gedeeld wordt door het aantal gewerkte dagen; dat vormt de grondslag van je ZEZ. Voor meer informatie: zie onze website.

  Ik wens je alvast een voorspoedige zwangerschap toe!

  Met vriendelijke groet,
  Harold
  UWV Webcare Team
   
 3. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw
  Beste Harold,

  Ik heb een aanvraag voor een zez uitkering gedaan en deze werd afgewezen vanwege het feit dat het alleen mogelijk is om de uitkering te bepalen op basis van een aaneengesloten periode van 12 maanden. Dit staat haaks op wat u schrijft dat de grondslag ook bepaald kan worden op basis van een kortere periode.

  Kunt u dit verklaren?
   
 4. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Beste Broertjevp,

  Je geeft aan dat je een afwijzing hebt gehad op je ZEZ-aanvraag, terwijl UWV Webcare je vertelt heeft dat je wel recht zou hebben op de ZEZ-uitkering. Wat lastig voor je dat je tegengestelde informatie van UWV krijgt. Dit is uiteraard niet de bedoeling.

  Je vraagt om een verklaring voor de afwijzing. Deze kan ik je niet geven.

  Het antwoord dat Harold je gegeven heeft, is volgens de informatie zoals die bij ons bekend is.
  Je hebt toch een afwijzing gehad omdat het alleen mogelijk zou zijn om de ZEZ-uitkering te bepalen op basis van een aaneengesloten periode van 12 maanden. Deze informatie is bij ons niet bekend.


  Ik raad je aan de vraag veilig digitaal te stellen. Je wordt binnen 24 uur teruggebeld door de behandelaar van je uitkering die uit kan leggen waarom deze beslissing genomen is.


  Ik heb hier zelf ook intern melding van gemaakt zodat je in het vervolg direct een correct antwoord krijgt.


  Excuses voor de onduidelijkheid.

  Met vriendelijke groet,

  Yvonne
  UWV Webcare Team
   
 5. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw
  Beste Yvonne,

  Het is inderdaad erg vervelend dat het UWV tegenovergestelde informatie verstrekt. Ik weet waarom de uitkering afgewezen is, ik heb hier reeds een heel dossier aan correspondentie liggen. Door de medewerker wordt verwezen naar artikel 8 lid 3 WAZ (beroepsbeoefenaar) terwijl op mijn situatie lid 2 (zelfstandige) van toepassing is. Ik heb reeds bezwaar gemaakt (ik heb zelfs uw standpunt toegevoegd) maar de medewerker weigert dit in te zien. Ik ben nu inmiddels aangekomen bij het hebben van een hoorzitting alleen heb ik er weinig vertrouwen in dat de medewerker op basis van mondelinge toelichting wel haar standpunt zal veranderen (deze zal hetzelfde zijn als de schriftelijke). Al met al kost dit erg veel tijd en moeite, en een hele hoop frustratie. Bestaat er een mogelijkheid om een second opinion aan te vragen oid? Door deze tegengestelde informatie lijkt het nl erg op willekeur. Ik hoor graag van u.
   
 6. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Beste Broertjevp,

  Je hebt de juiste weg bewandeld. Ben je het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Je geeft aan dat dit al is gebeurd. En je wacht nu op de hoorzitting. Dit is inderdaad de juiste procedure voor jou.

  Het is niet mogelijk om een second opinion aan te vragen.

  Met vriendelijke groet,

  Yvonne
  UWV Webcare Team
   
 7. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw

  Beste Yvonne/UWV webcare team,

  Inmiddels is de hoorzitting geweest en heb ik een definitieve afwijzing van mijn aanvraag ontvangen. De afwijzingsgrond is als volgt: ik heb recht op uitkering, maar de grondslag waarop de uitkering bepaald wordt is 0. De grondslag is 0 omdat ik in 2016 nog geen zzp-er was en geen winst genoot. Er bestaat geen andere manier om de grondslag te berekenen, bijvoorbeeld op basis van een andere/kortere periode in 2017.

  In eerdere reacties hebben jullie als UWV webcare team aangegeven dat een andere berekening van de grondslag wel mogelijk zou zijn. Hierbij dus een waarschuwing voor alle zzp-ers dat dit niet het geval is! Volgens de behandelaar van mijn aanvraag is de enige mogelijkheid om te bepalen op het volledige boekjaar/kalenderjaar voorafgaand op het jaar waarin het recht op uitkering ontstaat.

  Tijdens de hoorzitting heb ik de behandelaar nog verzocht contact op te nemen met het UWV webcare team. Hierover was zij sceptisch: "Maar weet u wel hoeveel Yvonne's er bij het UWV werken". Ik heb nog verteld dat er maar één Yvonne in het UWV webcare team zat, maar uit de definitieve afwijzing maak ik op dat de behandelaar geen contact met jullie gezocht heeft.

  Als gevolg van deze uitspraak ontstaat nu een situatie waarbij een zzp-er die start op 1 januari van een jaar en bevalt voordat het jaar voorbij is, een uitkering krijgt van 0. Mijn advies aan andere zzp-ers: raak dus niet zwanger in januari tot april, want dat kun je naar je zez-uitkering fluiten. Dit heb ik ook voorgelegd aan de behandelaar. De reactie was: "Soms is de wet nou eenmaal onrechtvaardig". Onrechtvaardig ja, maar dan alleen voor zzp-ers die zwanger raken in de eerste vier maanden van het jaar waarin ze zzp-er worden...

  Het is allemaal zeer teleurstellend en frustrerend.
  Als jullie nog de behoefte voelen contact met mij op te nemen dan zou dit welkom zijn.
   
 8. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Dag Broertjevp,

  Bedankt voor het delen van deze informatie.
  Ik heb je een privé-bericht gestuurd.

  Met vriendelijke groet,

  Stella
  UWV Webcareteam
   
 9. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw
  Beste Stella,

  Bedankt voor uw berichten. In het privé bericht geeft u aan dat "wij geen inzage hebben in jouw persoonlijke gegevens kunnen wij niet voor je nagaan wat de grondslag is van deze afwijzing". Wat mij betreft mag u best mijn gegevens inzien hoor. Die zijn nl heel standaard: begonnen per 1 januari als zzp-er en vlak erna ontdekt dat ik zwanger was. In de definitieve uitspraak wordt met klem bevestigd dat ik wel recht heb op een uitkering. De hoogte van de uitkering is echter nul omdat mijn winst in 2016 nul was. Vervolgens wordt gewezen op de hardheidsclausules in artikel 10 van het Inkomensbesluit WAZ. Bij een onredelijke uitkomst, waar de medewerker dan blijkbaar vindt dat hier sprake van is, kan een andere periode van 12 maanden genomen worden als grondslag. Volgens de medewerker echter moet deze periode liggen voor aanvang de zwangerschap. Dit laatste is mijns inziens onjuist. Het artikel luidt nl als volgt:
  Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afwijken van artikel 8, tweede lid, onderdeel a, of derde lid, onderdeel a, van de Wet of dit besluit voor zover de toepassing daarvan, gelet op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Alsdan bepaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in plaats van het boekjaar of kalenderjaar een andere aaneengesloten periode van 12 maanden waarover de grondslag van de uitkering wordt berekend, welke periode evenwel ingaat na de dag van ingang van bedoeld boekjaar of kalenderjaar.
  In plaats van het boekjaar of kalenderjaar mag dus een andere aaneengesloten periode van 12 maanden bepaald worden welke ingaat na de dag van ingang van bedoeld boekjaar of kalenderjaar. De dag van ingang van bedoeld boekjaar/kalenderjaar is 1 januari 2016. Als we dus de periode van 1/7/2016 tot 30/6/2017 nemen voldoet dit aan alle eisen. Waarom de medewerker dit niet wil doen is mij een raadsel.

  Kunt u mij aangeven op basis van welk wetsartikel u op dit forum meerdere malen beweert dat de mogelijkheid bestaat een andere (kortere) periode in aanmerking te nemen voor de grondslag?

  Volgens mijn lezing van de wet past u de wet nl juist toe en is de bezwaarmedewerker abuis.

  Overigens antwoord ik in een open bericht zodat anderen mee kunnen lezen en hier hun voordeel mee kunnen doen.

  Alvast bedankt voor uw reactie.
   
 10. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Hallo Broertjevp,

  Dank je wel voor je uitgebreide toelichting en goed dat je deze informatie wilt delen met anderen.

  Ik lees in je berichten, dat je al een hele weg hebt afgelegd om tot dit punt te komen. Je kunt nog overwegen om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Meer informatie vind je hier.

  Via dit forum geven wij algemene informatie. Wij nemen je privacy en gegevensbescherming erg serieus, daarom kunnen wij je persoonlijke gegevens niet inzien.
  Je vragen over de uitspraak kun je stellen via Mijn UWV. Onze collega’s hebben inzage in je gegevens en helpen je graag verder.

  Ik wens je een voorspoedige zwangerschap.

  Met vriendelijke groet,

  Nelleke
  UWV Webcareteam
   
 11. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw
  Beste Nelleke,

  Ik begrijp dat jullie niet op specifieke/persoonlijke situaties in kunnen gaan.

  Toch heb ik nog een algemene vraag: Hier op het forum geven jullie meerdere keren aan dat als iemand pas kort zzp-er is de hoogte van de uitkering over een kortere periode berekend kan worden. Ik vraag me daarbij, in algemene zin, af op basis van welke wetsartikelen jullie tot dit antwoord komen?

  Alvast bedankt voor uw antwoord.
   
 12. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Hallo Broertjevp,

  Begrijpelijk dat je wilt weten waar de berekening op gebaseerd is.
  Ik zie dat je het artikel al in een eerder bericht hebt genoemd.
  Het gaat om Inkomstenbesluit WAZ, artikel 10.

  Veel succes!

  Met vriendelijke groet,

  Nelleke
  UWV Webcareteam
   
 13. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw
  Beste Nelleke,

  Bedankt voor uw antwoord. Eigenlijk had ik dit inderdaad al verwacht. Ik heb dan ook de indruk dat artikel 10 in mijn geval verkeerd toegepast is.

  Kunt u mij vertellen of er in mijn geval, waarin ik al een "beslissing op bezwaar" gehad heb, nog andere opties zijn dan een beroepschrift bij de rechtbank?

  Alvast bedankt
   
 14. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Hallo Broetjevp,

  Ik kan me voorstellen dat dit een vervelende en lastige situatie is. Vooral omdat je had gerekend op het ontvangen van de ZEZ-uitkering. Ik begrijp dat je inmiddels een beslissing op jouw bezwaar hebt ontvangen. Het enige wat je nog kunt doen is een beroepsschrift indienen bij de rechtbank. Misschien is het eerst verstandig om je juridisch te laten bijstaan door een advocaat of jurist. Zij kunnen je van te voren informeren over jouw kansen en eventuele mogelijkheden.

  Ik wens je veel succes en sterkte met de beslissing die je gaat maken.

  Met vriendelijke groet,
  Jeroen
  UWV Webcareteam
   
 15. Broertjevp

  28 jul 2017
  8
  0
  1
  Vrouw
  Beste allemaal (zijn inmiddels zo veel namen...)

  als ik artikel 10 lid 4 lees staat hier dat de maand waarin de zwangerschap aanving bepalend is voor de aaneengesloten periode van 12 maanden. Hiervoor zijn een aantal data voorhanden (die in ons geval net het verschil maken):
  1. Datum bevruchting
  2. Datum eerste positieve test
  3. Datum vaststelling zwangerschap door vk/gynaecoloog

  Ik neem aan dat het UWV webcare team hier geen uitspraak over kan doen?
  Misschien kunnen jullie wel zeggen wie hiervoor de aangewezen instantie is? Is dit de rechter?

  Alvast bedankt!
   
 16. UWV

  UWV VIP lid
  Medewerker

  Hallo Broertjevp,

  Wij kunnen inderdaad niet verder op jouw situatie ingaan. Mijn advies is hiervoor een advocaat, rechtsbijstandverzekering of Juridisch Loket in te schakelen.

  Met vriendelijke groet,
  Jeroen
  UWV Webcareteam
   

Deel Deze Pagina