Zwangerschap

Zwanger en ZZP’er

Zwanger en ZZP’er
Zwanger en ZZP’er
Als je zwanger wordt, krijg je recht op zwangerschapsverlof. Tijdens deze verlofperiode ontvang je van je werkgever gewoon je salaris. Wanneer je echter zwanger en ZZP’er bent dan heb je tijdens je verlofperiode geen inkomsten. Je kunt dan aanspraak maken op de zogenaamde Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) regeling.

Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ)

Elke vrouwelijke zelfstandige zonder personeel heeft een volgens de wet recht op een zogenaamde zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Net als bij een werknemer geldt daarbij een periode van in elk geval 16 weken. Deze regel is opgesteld om zowel de zelfstandig werkende moeder als het kindje te beschermen. De mama komt dan tijdens de verlofperiode niet in financiële problemen, omdat ze geen inkomsten kan verwerven. Zo word je als mama ook niet gedwongen om tot kort voor de bevalling door te werken en daarna weer snel te beginnen. Deze regeling geldt ook als je man zelfstandig ondernemer is, en jij met hem samenwerkt.

Hoe hoog is de zwangerschapsuitkering?

Hoeveel geld je uitgekeerd krijgt, is afhankelijk van het inkomen van de zelfstandig ondernemer in het kalenderjaar voor de uitkering. De uitkering bedraagt maximaal het minimumloon zoals dat in de wet is vastgelegd (€ 1635,60 bruto per maandper 1 juli 2019). Als je in het jaar voor je bevalling ten minste 1225 uur als zelfstandige hebt gewerkt, ontvang je de maximale uitkering. Hoe minder het aantal uren dat je hebt gewerkt, des te lager is de uitkering. De hoogte van je uitkering hangt daarbij altijd af van de winst die je hebt gemaakt in het jaar voor je verlofperiode. Wil je meer weten? Kijk dan voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden ZEZ

Om in aanmerking te komen voor een ZEZ-uitkering moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Je bent zelfstandig ondernemer
  • Je bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, zoals huisarts, freelancer, fysiotherapeut of huishoudelijke hulp.
  • Je werkt als echtgenote/partner mee met een zelfstandig ondernemer.

Aanvragen

Als je aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je een ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen aanvragen bij het UWV. Let wel op; dit kan op zijn vroegst als je 24 weken zwanger bent tot maximaal twee weken voordat je verlof ingaat. Je kunt de formulieren downloaden via de site van het UWV. Als je geen mogelijkheid hebt om het formulier digitaal aan te vragen, kun je het formulier ook aanvragen via de UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief). De uitkering gaat vier tot zes weken voor de dag dat je bent uitgerekend in.